Per soort:

Filosofie en levenskunst: ook iets voor jouw leven? (Deel II)

We nemen wederom enkele Griekse en Romeinse filosofen onder de loep en kijken daarbij vooral naar de praktische toepasbaarheid van hun denkbeelden in ons eigen leven


In deze vervolgcursus van vier bijeenkomsten nemen we een aantal filosofen, zoals Diogenes, Aristoteles en Pythagoras onder de loep. We kijken daarbij wederom vooral naar de praktische toepasbaarheid in ons eigen leven.

De volgende thema's passeren de revue:

a. We denken vaak iets te 'weten'. Hoe kunnen we gemoedsrust vinden in niets echt weten of nauwelijks 'waarheden' hebben? Diogenes en andere sceptici brengen een gezonde twijfel teweeg.

b. Aristoteles gaat ervan uit dat ieder mens een goede levensvervulling (geluk) wil bereiken. Hoe kunnen wij zijn 'gulden middenweg' volgen?

c. Op welke wijze kun je een door jezelf gekozen andere levensstijl vasthouden? Pythagoras geeft tips als spreuken en muziek.

d. Wat hebben we geleerd van de klassieke filosofen en welke rolmodellen kunnen ons helpen bij ons welzijn

tijd: woensdag 20:00-22:00 uur
periode:29 maart t/m 19 april 2017 - 4 lessen
plaats:Wijkcentrum het Klokhuis Weberstraat 2 AMERSFOORT
docent:De heer drs R.W. (Richard) van Dijk
extra info: Aanbevolen literatuur is : Jules Evans : Filosofie voor het leven en andere gevaarlijke situaties (€ 15,00) ISBN 978 90 259 0176 9. Hiervan komen in grote lijnen de hoofdstukken ná pagina 140 aan bod. Het lezen ervan heeft zeker meerwaarde, maar is niet noodzakelijk. De eerste 140 pagina's worden in de eerste cursus behandeld.
maximaal: 6 deelnemers
cursusstatus:Deze cursus gaat door.
prijs: € 87,50
code: LEG737

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: