Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Volksuniversiteit Amersfoort

Hieronder treft u de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden aan van de Stichting Volksuniversiteit Amersfoort (VUA).

1. Inschrijven en betalen
U kunt zich alleen via de website inschrijven voor een cursus, lezing of workshop met een directe betaling via iDeal of het verstrekken van een machtiging voor automatische incasso.

Hieronder leest u hoe u zich online kunt inschrijven.

 • U schrijft zich online in door bij de cursus van uw keuze op ‘Inschrijven’ te klikken. Op het groene rondje op het winkelwagentje ziet u nu dat er één cursus in het mandje zit.
 • Wilt u zich voor meerdere cursussen inschrijven? Ga dan naar het cursusoverzicht aan de linkerkant van de pagina en kies een volgende cursus. Klik op ‘Inschrijven’ en u ziet dat in het winkelwagentje een tweede cursus toegevoegd is. Indien u nog meer cursussen wilt volgen herhaalt u deze stappen.
 • Door op ‘Bijwerken’ te klikken kunt u zien voor welke cursussen u zich heeft ingeschreven. Door op het symbooltje Θ achter de cursustitel te klikken verwijdert u een cursus uit de bestellijst.
 • Als u alle cursussen, die u wilt volgen, heeft toegevoegd aan het winkelwagentje, klikt u op ‘Betalen’.
 • In het volgende scherm vult bij stap 1 uw gegevens in. Velden met een * dient u verplicht in te vullen.
 • Bij stap 2 kiest u voor de betaalmethode:
  • automatische incasso van het gehele bedrag
  • automatische incasso in termijnen; voor betalingen boven de € 200,-- kan dat in twee termijnen en voor betalingen boven de € 500 in meerdere termijnen
  • iDeal: een directe betaling voor het gehele bedrag ineens.
 • In de schermpjes, die dan verschijnen, vult u de gevraagde gegevens in en vinkt u aan dat u de VUA een eenmalige incasso verleent.
 • In stap 3 kunt u nog controleren of de juiste cursussen in de bestellijst zijn opgenomen. Indien u zich bedenkt, klikt u op de knop ‘Naar de bestellijst’ en verwijdert u zo nodig een cursus. Hierna klikt u op ‘betaal’, waarmee u terugkeert naar het betaalscherm. Indien alles naar wens is, klikt u op ‘Inschrijving afronden’ en is het inschrijvingsproces gereed.

N.B.: Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. De inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Schrijf u daarom zo snel mogelijk in, anders bestaat de kans dat de cursus is volgeboekt. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
U schrijft altijd in voor de volledige cursus en verplicht zich ook tot betaling van het totale cursusbedrag.

2. Plaatsing
Plaatsing voor een cursus, lezing of workshop gebeurt in volgorde van ontvangst. Zodra bekend is dat voldoende deelnemers zich hebben aangemeld en de activiteit doorgaat, ontvangt u hiervan een bevestiging en wordt het cursusgeld afgeschreven. Mocht een cursus niet doorgaan, dan krijgt u hierover uiterlijk een week voor aanvang van de cursus bericht.

3. Volgeboekt of afgelast
In het geval een cursus, lezing of workshop is volgeboekt en u niet deel kunt nemen, dan wel de activiteit kan wegens te weinig belangstelling niet doorgaan, wordt het cursusgeld teruggestort op uw rekening cq. de automatische incassomachtiging vernietigd. U ontvangt hiervan tijdig bericht. Als de VUA in geval van overmacht een cursus tussentijds moet beëindigen, dan vindt restitutie naar verhouding plaats.

4. Annuleren
De VUA hanteert een afkoelingsperiode zoals wordt geadviseerd door de Consumentenbond. Na aanmelding is er een bedenktijd van 5 werkdagen waarbinnen u nog uw cursusdeelname kosteloos kunt annuleren.Indien u uw deelname tot 14 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, wordt 50% van het cursusgeld teruggestort. Bij annulering binnen 14 dagen tot aanvang van de cursus, of indien u tussentijds opzegt, vindt geen restitutie plaats. Annuleren van het volgen van een cursus kan schriftelijk (datum poststempel wordt gehanteerd) of via email. 

5. Studieboeken en materiaalkosten
Studieboeken en materiaalkosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij anders is vermeld bij de cursusomschrijving. Aan de hand van de genoemde ISBN nummers kunt u de boeken bestellen bij uw boekhandel. Wij adviseren dit te doen op het moment dat definitief bekend is dat de cursus doorgaat.

6. Klachtenregeling
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de door de VUA aangeboden activiteit, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan het bestuur van de stichting, adres: Stichting Volksuniversiteit Amersfoort, t.a.v. het bestuur, Korte Bergstraat 5, 3811 ML Amersfoort. U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

7. Aansprakelijkheid
De VUA stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen door welke oorzaak ook, tijdens de van haar uitgaande activiteiten.

8. Schoolvakanties
In de schoolvakanties is er géén les tenzij onderling anders wordt afgesproken. E.e.a. hangt ook af van de locatie waar de cursus plaatsvindt; de scholen en de wijkcentra zijn gesloten.

9. Cursisten die slecht ter been zijn
Geeft u even aan als u slecht ter been bent en de trap voor u een probleem is? Ons lokaal op de begane grond is goed bereikbaar en bij onze achteringang is een speciale helling aangelegd voor uw rolstoel.

10. Akkoordverklaring
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde algemene voorwaarden.