Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen

Corona

 
 
Houd altijd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen
Dit geldt voor iedereen. Bij binnenkomst in de cursusruimte, maar ook als u gaat zitten en een plaats inneemt. Uw plaats moet op 1,5 meter afstand van een andere cursist zijn. Zorg hier ook voor. Ga niet kort naast, kort voor of kort achter iemand zitten. Ook niet als u later binnen komt! Houd 1,5 meter afstand.
 
Was en desinfecteer uw handen bij binnenkomst
Bij binnenkomst in de cursusruimte staan hiervoor de nodige voorzieningen.
 
Niezen of hoesten
Moet u onverhoopt niezen of hoesten tijdens een workshop, cursus of lezing, doe dit in de binnenkant uw elleboog!

Mondkapjesplicht
Per 1 december 2020 is het verplicht in openbare ruimten een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor de ruimten waar wij onze cursussen, workshops en lezingen houden. We vragen u als cursist hier aan te houden en een mondkapje te dragen. Zowel bij binnenkomst als in de ruimte waar de cursus, workshop of lezing gehouden wordt. Dit betekent dat u een mondkapje draagt bij binnenkomst en in de ruimte waar u zich bevindt. U kunt uw mondkapje afdoen zodra u plaats heeft genomen (op 1,5 m van een andere cursist!) en u op uw plek blijft zitten. Gaat u bewegen of lopen dan vragen we u om het mondkapje weer te dragen.

Blijf thuis als u corona-gerelateerde klachten heeft
Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.