Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen

Klachtenregeling

Klachtenregeling Volksuniversiteit Amersfoort
We doen ons best om alle activiteiten goed te laten verlopen en toch gaat er af en toe iets mis. Ontevredenheid uiten in een klacht is niet prettig maar het kan voor ons een aansporing zijn om zaken te verbeteren.   

Klachten kunnen o.a. betrekking hebben op:

  • de inhoud van gegeven cursussen, workshops of lezingen
  • de vakbekwaamheid en/of didactische vaardigheden van een docent
  • de bejegening van cursisten door een docent
  • andere gedragingen van een docent die als storend of ongepast worden ervaren.

Klachten dienen schriftelijk (per email) te worden ingediend en gericht te worden aan de Coördinator klachtenbehandeling, Volksuniversiteit Amersfoort: info@vuamersfoort.nl. De coördinator klachtenbehandeling kan, indien gewenst, als vertrouwenspersoon optreden.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld

Vermeld altijd de aard en inhoud van de klacht en op welke docent, op welke activiteit (cursus, workshop of lezing) en op welke dag de klacht betrekking heeft. Vermeld alstublieft ook je telefoonnummer, dan kunnen we eventueel snel contact opnemen om je bijvoorbeeld om een eerste toelichting te vragen. 

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Je krijgt binnen vijf werkdagen (vakanties niet meegerekend) een bevestiging van de klacht, waarbij wij je informeren over de wijze waarop de klacht behandeld zal worden en over de termijn, waarbinnen de afhandeling zal plaatsvinden.