Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen

Lees eerst: inschrijven voor een taalcursus

Taalcursussen
Bij de taalcursussen wordt gewerkt met methoden die op volwassenen zijn afgestemd. De nadruk ligt op spreek- en luistervaardigheid. Gecombineerd met grammatica en enige schrijfvaardigheid. Ook de cultuur en gebruiken van het land komen aan bod. Kennis van de Nederlandse grammatica bij het leren van een vreemde taal is belangrijk. Om het leerproces te bevorderen zal men enkele uren per week moeten besteden aan het maken van huiswerk. Bijna alle taalcursussen beginnen in september en eindigen eind maart, begin april.

Welk instapniveau is voor u het meest geschikt?
Het eerste leerjaar (1e jaars A1) is altijd voor beginners en is voor iedereen toegankelijk. Voor het tweede leerjaar en hoger maakt u in eerste instantie zelf de keuze voor het cursusniveau. Na uw inschrijving bespreekt de docent met u of u de juiste keuze heeft gemaakt. Het kan zijn dat een hoger of lager niveau beter aansluit op uw kennis van de taal.

Talenspreekuur
Bij de VUA kun je maar liefst veertien talen leren. Ben je van plan komend seizoen een taalcursus te volgen en wil je zeker weten dat je op het juiste niveau van start gaat? Op donderdag 29 augustus van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 31 augustus van 11.00 tot 13.00 uur organiseren wij een talenspreekuur waarin je met verschillende docenten kunt kennismaken en overleggen. Het spreekuur vindt plaats in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 in Amersfoort.

Niveau-indeling
De taalvaardigheden (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven) worden in niveaus ingedeeld volgens het Europees Referentie kader (ERK). Het ERK onderscheidt zes niveaus, gegroepeerd in drie categorieën: de basisgebruiker (A1 en A2), de zelfstandig gebruiker (B1 en B2) en de (zeer) vaardig gebruiker (C1 en C2). Cursussen bij de volksuniversiteit leiden in het algemeen op tot A1, A2 en soms B1 niveau of hoger. Bij de omschrijving van de cursus staat het niveau volgens het Europees Referentie kader aangegeven. Klik hier voor meer uitleg over de indeling van de taalniiveaus.  Aan de hand van een test 'Wat is mijn niveau nu?' kunt u nagaan op welk niveau u een vreemde taal beheerst. Het is altijd verstandig uw instapniveau ook met uw docent te bespreken.

Studieboeken
In de cursussen wordt gebruik gemaakt van lesmethoden ontwikkeld voor onderwijs aan volwassenen. Kosten voor het lesmateriaal (boeken en cd's) zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Aanvullend lesmateriaal zoals kopieën dient u rechtstreeks met de docent te verrekenen. Lesboeken kunt u bestellen bij de boekhandel en neemt u de eerste les mee. Houdt u er bij voortijdige aanschaf rekening mee dat een cursus bij onvoldoende belangstelling tot een week voor aanvang geannuleerd kan worden!

Niet diplomagericht
De cursussen zijn met uitzondering van de cursus Cambridge Engels niet diplomagericht. U leert een taal in een ongedwongen sfeer, waarbij het vooral gaat om spreken en luisteren. Op aanbeveling van de docent en bij voldoende aanwezigheid kunt u eventueel een certificaat aanvragen.