Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen

Organisatie

Bestuur

 • Marianne van Omme, voorzitter
 • Constan van Ginneken, penningmeester
 • Brigitte Visser, secretaris en PR
 • Jan Landsheer, bestuurslid verdieping en debat
 • Vacature, bestuurslid cursussen, lezingen en workshops
 • Betty Huisman, bestuurslid talen
 • Chris Wiersma, algemeen bestuurslid

Programmacommissie 

 • Rob Helsdingen, voorzitter
 • Dick van Faals
 • Martin de Graaf
 • Peter de Keijzer
 • Harrie de Kruif
 • Ingrid Kuiper
 • Fokke Nauta

Taalcoördinator

 • Betty Huisman

PR commissie

 • Brigitte Visser, voorzitter
 • Marleen Mulleners
 • José Vorstenbosch

Secretariaatsmedewerkers

 • Jeannette Jacobse
 • Marleen Mulleners
 • Jetta Nieboer