Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen

Programmacommissie

Vrijwilligers gevraagd om de programmacommissie te versterken

De programmacommissie draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van cursussen, lezingen en workshops op het gebied van geschiedenis en actualiteit, kunst, cultuur, wetenschap, persoonlijke ontwikkeling en culinaire en creatieve onderwerpen.

Binnen de commissie houden steeds twee leden zich bezig met één van de hierboven genoemde onderwerpen.

Het lidmaatschap van deze commissie kost u, naast een maandelijkse vergadering van twee uur, één à twee dagdelen per week. U bent daarbij in beginsel geheel vrij om de momenten te kiezen waarop u uw werkzaamheden verricht.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de commissie. Stuur een mail aan rhelsdingen@kpnmail.nl en er wordt contact met u opgenomen.