Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen

Programmacommissie

Vrijwilligers gevraagd om de programmacommissie te versterken

De programmacommissie draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van cursussen, lezingen en workshops op het gebied van geschiedenis & actualiteit, kunst & cultuur, wetenschap, persoonlijke ontwikkeling, culinaire, creatieve en digitale onderwerpen. Binnen de commissie houden steeds twee leden zich bezig met één van de hierboven genoemde categoriëen.

Het lidmaatschap van deze commissie kost je, naast een maandelijkse vergadering van twee uur, één à twee dagdelen per week. Je bent daarbij in beginsel geheel vrij om de momenten te kiezen waarop je je werkzaamheden verricht.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de commissie. Stuur een mail aan info@vuamersfoort.nl en er wordt contact met je opgenomen.