Per soort:

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Volksuniversiteit Amersfoort

Hieronder treft u de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden aan van de Stichting Volksuniversiteit Amersfoort (VUA).

1. Inschrijven
U kunt zich op een van de volgende manieren voor een cursus, lezing of workshop inschrijven:

 • Via de website met het verstrekken van een machtiging voor automatische incasso;
 • Via het secretariaat in het VUA gebouw, u verstrekt een machtiging voor automatisch incasso of u kunt per PIN betalen.

De VUA geeft de voorkeur aan inschrijving via de website. Telefonisch inschrijven is helaas niet mogelijk. Hieronder leest u hoe u zich online kunt inschrijven.

 • U kunt zich online inschrijven door bij de cursus van uw keuze 'Voeg toe aan mijn inschrijfformulier' aan te klikken.
 • Wilt u zich voor meerdere cursussen inschrijven? Klik dan op 'Ik wil nog een activiteit zoeken'
 • Als u de cursussen die u wilt volgen heeft toegevoegd, kiest u voor 'Ik wil mijn inschrijving voltooien' en u vult alle gegevens in.
 • Klik vervolgens op 'verstuur'.
 • U ontvangt een e-mailbericht met het verzoek uw inschrijving te bevestigen. U moet daarvoor op de link in het e-mailbericht klikken.

NB. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. De inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Schrijf u daarom zo snel mogelijk in, anders bestaat de kans dat de cursus is volgeboekt. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
Vermeld s.v.p. uw e-mailadres bij uw inschrijving. Zo kunnen wij u makkelijker en sneller informeren.
U schrijft altijd in voor de volledige cursus en verplicht zich ook tot betaling van het totale cursusbedrag.

2. Betaling
Betaling van het cursusgeld is mogelijk door:

 • Een eenmalige automatische  incassomachtiging te verlenen; 
 • Per PIN te betalen als u zich inschrijft bij het secretariaat in het VUA gebouw, Korte Bergstraat 5. Voor betalingen zijn wij geopend van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur, 033 4656640.

U kunt kiezen voor betaling in 2 termijnen wanneer:

 1. Het cursusgeld hoger is of gelijk aan € 200,00 
 2. De cursus nog niet gestart is.
 3. Het aantal lessen meer dan 12 bedraagt.

3. Plaatsing
Plaatsing voor een cursus, lezing of workshop gebeurt in volgorde van ontvangst. Zodra bekend is dat voldoende deelnemers zich hebben aangemeld en de activiteit doorgaat, ontvangt u hiervan een bevestiging en wordt het cursusgeld afgeschreven. Mocht een cursus niet doorgaan, dan krijgt u hierover uiterlijk een week voor aanvang van de cursus bericht.

4. Volgeboekt of afgelast
In het geval een cursus, lezing of workshop is volgeboekt en u niet deel kunt nemen, dan wel de activiteit kan wegens te weinig belangstelling niet doorgaan, wordt het cursusgeld teruggestort op uw rekening cq. de automatische incassomachtiging vernietigd. U ontvangt hiervan tijdig bericht. Als de VUA in geval van overmacht een cursus tussentijds moet beëindigen, dan vindt restitutie naar verhouding plaats.

5. Annuleren
De VUA hanteert een afkoelingsperiode zoals wordt geadviseerd door de Consumentenbond. Na aanmelding is er een bedenktijd van 5 werkdagen waarbinnen u nog uw cursusdeelname kosteloos kunt annuleren.Indien u uw deelname tot 14 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, wordt 50% van het cursusgeld teruggestort. Bij annulering binnen 14 dagen tot aanvang van de cursus, of indien u tussentijds opzegt, vindt geen restitutie plaats. Annuleren van het volgen van een cursus kan schriftelijk (datum poststempel wordt gehanteerd) of via email. 

6. Studieboeken en materiaalkosten
Studieboeken en materiaalkosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij anders is vermeld bij de cursusomschrijving. Aan de hand van de genoemde ISBN nummers kunt u de boeken bestellen bij uw boekhandel. Wij adviseren dit te doen op het moment dat definitief bekend is dat de cursus doorgaat.

7. Klachtenregeling
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de door de VUA aangeboden activiteit, dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan het bestuur van de stichting, adres: Stichting Volksuniversiteit Amersfoort, tav het bestuur, Korte Bergstraat 5, 3811 ML Amersfoort. U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

8. Aansprakelijkheid
De VUA stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen door welke oorzaak ook, tijdens de van haar uitgaande activiteiten.

9. Schoolvakanties
In de schoolvakanties is er géén les tenzij onderling anders wordt afgesproken. E.e.a. hangt ook af van de locatie waar de cursus plaatsvindt; de scholen en de wijkcentra zijn gesloten.

10. Cursisten die slecht ter been zijn
Geeft u even aan als u slecht ter been bent en de trap voor u een probleem is? Ons lokaal op de begane grond is goed bereikbaar en bij onze achteringang is een speciale helling aangelegd voor uw rolstoel.

11. Lokalenverhuur
Het is mogelijk de lokalen van de VUA in het pand aan de Korte Bergstraat 5 te huren. Het gebouw staat op 5 loopminuten afstand van het NS station en bevat 4 lokalen met een capaciteit van 8 tot 18 personen. De lokalen zijn uitgerust met whiteboards, cassetterecorder/CD speler, video/DVD en beamer. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via het secretariaat, telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur, 033 4656640.Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:


naam:
e-mail: