Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: GA710

Twee eeuwen Europa

Twee eeuwen Europa
Cursuscode: GA710

Na de val van Napoleon werd Europa min of meer opnieuw ‘uitgevonden’ en namen grote mogendheden de regie in handen. In de loop van de negentiende eeuw ontwikkelde het nationalisme zich, wat onder meer leidde tot de vorming van nieuwe staten als het keizerrijk Duitsland en het koninkrijk Italië. In de twintigste eeuw ontspoorde het nationalisme in twee verwoestende wereldoorlogen. Na 1945 herpakte Europa zich door te breken met de negatieve gevolgen van het nationalisme en te gaan samenwerken in de Europese Unie. Door de Koude Oorlog bleef die samenwerking lange tijd beperkt tot het westen van Europa. De ‘Wende’ van 1989 bracht niet de vrede die algemeen verwacht werd, maar nieuwe onrust en onzekerheden, ook binnen de EU. Desondanks bleef Europa verschoond van interne oorlogen die in vroeger eeuwen ‘normaal’ waren.

Maandag 11 mei 2020
2 lessen van 2 uur aanvangstijd 20:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 37,00
Dhr. (Liek) Mulder
20:00 - 22:00
Locatie: De Witte Vlinder (Kruiskamp) (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
(Liek) Mulder
(Liek) Mulder
Ruim veertig jaar actief als docent geschiedenis en maatschappijleer, onder andere aan het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk. Publiceerde een aantal boeken over geschiedenis. Werkt sinds 2014 samen met zijn goede vriend Anne Doedens aan de serie Oorlogsdossiers, uitgegeven door WalburgPers in Zutphen. In januari 2020 verschijnt het achtste deel, Nederlandse Bevrijdingsoorlog, 1944-1945. Verder verzorgt hij lezingen en cursussen geschiedenis en kunstgeschiedenis.