Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen

Gesprek aan de Eem

Onder de naam Gesprek aan de Eem organiseert de VUA enkele keren per jaar bijeenkomsten over actuele onderwerpen die Amersfoort raken. Een thema wordt onder leiding van communicatiedeskundige Nico Postma van verschillende kanten belicht. Denkers en doeners onderzoeken het onderwerp en gaan in gesprek met geïnteresseerde en betrokken Amersfoorters.

Op zoek naar vernieuwende woonvormen

 

De woningmarkt zit momenteel flink op slot waardoor een grote groep Amersfoorters geen toegang hebben voor de woningmarkt. Bij dit Gesprek aan de Eem staat dan ook de vraag centraal hoe we de toegankelijkheid tot de woningmarkt kunnen vergroten zodat wonen voor iedereen mogelijk wordt, wat de rol van de gemeente, woningcoöperaties en projectontwikkelaars daarbij is en wat burgers zelf zouden kunnen doen als het gaat om het nemen van burgerinitiatieven. Tevens willen we aandacht besteden aan specifieke groepen waar nu geen woningen voor beschikbaar zijn zoals bijv. de groep alleenstaanden die alleen maar groter wordt. Hoe willen Amersfoorters in 2040 wonen, wat betekent dat voor de stad en wat moet er gebeuren om aan de eisen van Amersfoortse bewoners tegemoet te komen?
Het Gesprek aan de Eem is een initiatief van de Volksuniversiteit Amersfoort.

 

Meer informatie
Donderdag 9 juni 2022
1 Themabijeenkomst van 2,5 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 10,00
19:30 - 22:00
Locatie: KAdEcafé (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >