Volksuniversiteit Amersfoort

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: EEM102

Op zoek naar vernieuwende woonvormen

Op zoek naar vernieuwende woonvormen
Cursuscode: EEM102

De woningmarkt zit momenteel flink op slot waardoor een grote groep Amersfoorters geen toegang hebben voor de woningmarkt. Bij dit Gesprek aan de Eem staat dan ook de vraag centraal hoe we de toegankelijkheid tot de woningmarkt kunnen vergroten zodat wonen voor iedereen mogelijk wordt, wat de rol van de gemeente, woningcoöperaties en projectontwikkelaars daarbij is en wat burgers zelf zouden kunnen doen als het gaat om het nemen van burgerinitiatieven. Tevens willen we aandacht besteden aan specifieke groepen waar nu geen woningen voor beschikbaar zijn zoals bijv. de groep alleenstaanden die alleen maar groter wordt. Hoe willen Amersfoorters in 2040 wonen, wat betekent dat voor de stad en wat moet er gebeuren om aan de eisen van Amersfoortse bewoners tegemoet te komen?

Donderdag 9 juni 2022
1 Themabijeenkomst van 2,5 uur aanvangstijd 19:30
Prijs: € 10,00
19:30 - 22:00
Locatie: KAdEcafé (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >