Inschrijven voor een taalcursus

Inschrijven voor een taalcursus
Bij de taalcursussen wordt gewerkt met methoden die op volwassenen zijn afgestemd. De nadruk ligt op spreek- en luistervaardigheid. Gecombineerd met grammatica en enige schrijfvaardigheid. Ook de cultuur en gebruiken van het land komen aan bod. Kennis van de Nederlandse grammatica bij het leren van een vreemde taal is belangrijk. Om het leerproces te bevorderen zal men enkele uren per week moeten besteden aan het maken van huiswerk. Bijna alle taalcursussen beginnen in september en eindigen eind maart, begin april.

Welk instapniveau is voor mij het meest geschikt?
Het eerste leerjaar (1e jaars A1) is altijd voor beginners en is voor iedereen toegankelijk. Voor het tweede leerjaar en hoger maak je in eerste instantie zelf de keuze voor het cursusniveau. Na inschrijving bespreekt de docent of je de juiste keuze hebt gemaakt. Het kan zijn dat een hoger of lager niveau beter aansluit op jouw kennis van de taal.

Niveau-indeling
De taalvaardigheden (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven) worden in niveaus ingedeeld volgens het Europees Referentie kader (ERK). Het ERK onderscheidt zes niveaus, gegroepeerd in drie categorieën: de basisgebruiker (A1 en A2), de zelfstandig gebruiker (B1 en B2) en de (zeer) vaardig gebruiker (C1 en C2). Cursussen bij de volksuniversiteit leiden in het algemeen op tot A1, A2 en soms B1 niveau of hoger. Bij de omschrijving van de cursus staat het niveau volgens het Europees Referentie kader aangegeven. Het is altijd verstandig het instapniveau ook met de docent te bespreken.

Studieboeken
In de cursussen wordt gebruik gemaakt van lesmethoden ontwikkeld voor onderwijs aan volwassenen. Kosten voor het lesmateriaal (boeken en cd's) zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Aanvullend lesmateriaal zoals kopieën dien je rechtstreeks met de docent te verrekenen. Lesboeken kun je bestellen bij de boekhandel en neem je de eerste les mee. Houd er bij voortijdige aanschaf rekening mee dat een cursus bij onvoldoende belangstelling tot één week voor aanvang geannuleerd kan worden!

Niet diplomagericht
De cursussen zijn niet diplomagericht. Je leert een taal in een ongedwongen sfeer, waarbij het vooral gaat om spreken en luisteren. Op aanbeveling van de docent en bij voldoende aanwezigheid kun je eventueel een certificaat aanvragen.