Klachtenregeling

Klachtenregeling Volksuniversiteit Amersfoort

Wij doen ons best om alle activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen, maar er kan altijd iets misgaan waardoor u een klacht heeft. Laat ons dat dan vooral weten.

Complimenten helpen een organisatie door te gaan met waar zij goed in is.
Klachten helpen een organisatie te verbeteren wat beter kan.


Procedure rond een klacht:

 1. Anonieme klachten worden niet behandeld.
 2. Klachten kunnen een dienst, product of persoon betreffen.
 3. Probeert u een klacht, zo mogelijk, eerst met de direct-betrokkene te overleggen. Hiermee is de klacht soms al eenvoudig op te lossen omdat het ook wel eens om een misverstand of miscommunicatie kan gaan.
 4. Als het overleg met de betrokkene niet tot het gewenste resultaat leidt, richt uw klacht dan per brief tot de Volksuniversiteit Amersfoort, Eemplein 71, 3812 Amersfoort, of per e-mail aan info@vuamersfoort.nl ter attentie van de coördinator VUA.
 5. Onderbouw een klacht met concrete feiten of voorbeelden.
 6. Een klacht wordt in principe kortgesloten met degene op wie deze betrekking heeft.
 7. Binnen een week ontvangt u bericht van ontvangst van de klacht.
 8. Een klacht wordt binnen vier weken na ontvangst afgehandeld.
 9. Een klachtenafhandeling gebeurt in overeenstemming met de AVG (privacywetgeving).
 10. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich wenden tot het bestuur, ter attentie van de secretaris van het bestuur, zie verder onder 4.
 11. Het bestuur behandelt de klacht tijdens de eerstvolgende of tweede bestuursvergadering na ontvangst van de klacht. U krijgt bericht van dat tijdstip.
 12. Het bestuur motiveert zijn uitspraak en stuurt u die toe binnen een week na de vergadering.
 13. In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de ingediende klachten.
 14. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van de Volksuniversiteit Amersfoort.